Σύσταση Advocacy Team της ELSA Greece

vp.marketing ELSA Greece, Uncategorized, Νέα

Νέα ομάδα, νέα πρωτοβουλία, νέο σήμα και μια νέα πνοή στην ELSA Greece!

Η ELSA Greece μπαίνει σήμερα σε ένα καινούριο κεφάλαιο για το Όραμα της και την προώθηση της έννοιας της Advocacy εντός του Δικτύου!

Με σήμα ένα puzzle, σε ένα κόσμο με πολλές ανοιχτές προκλήσεις, η Advocacy Team θα λαμβάνει πρωτοβουλίες, θα παρέχει ιδέες, θα μας πληροφορεί και θα μας εμπνέει, ώστε ως ενεργό και ευαισθητοποιημένο Δίκτυο νέων νομικών να παίρνουμε θέση και να μιλούμε για τα σημαντικά θέματα του κόσμου εντός του οποίου ζούμε και για την κοινωνία που θα ζήσουμε.

Έτσι, προτάσσοντας το Όραμα της ELSA για “ένα δίκαιο κόσμο” με σεβασμό στην “ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την πολιτισμική διαφορετικότητα” (Human Rights Campaign) και προωθώντας το “κράτος δικαίου” (Rule of Law Campaign) και τους “στόχους βιώσιμης ανάπτυξης” (UN Sustainable Development Goals), συνιστούμε τα τέσσερα κομμάτια του puzzle τα οποία θα βρίσκονται στις σχετικές πρωτοβουλίες που φέτος θα λάβουν χώρα.

Σ’ αυτό το εγχείρημα, την φετινή Advocacy Team της ELSA Greece θα στελεχώσουν κατόπιν επιλογής οι:
Δήμητρα Πανοπούλου
Προκόπης Παναγόπουλος
Ελένη Γιαννάκου
Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Ανδριανή Ρούβαλη
Χρυσούλα Αθανασάτου

Ευχόμαστε τα καλύτερα στην νέα ομάδα και ευχαριστούμε πολύ για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το σημαντικό αριθμό αιτήσεων που συγκεντρώθηκαν!

New Team, new initiative, new logo and a new impetus to ELSA Greece!

ELSA Greece moves on today by opening a new chapter regarding the Vision of ELSA and the promotion of Advocacy within the Network!

Having as logo the puzzle, in a puzzled world with numerous open challenges, the Advocacy Team will be taking initiatives, giving ideas, educating and inspiring us, in order to speak-out as an active and awared Network about the important issues of the world in which we are living and the society in which we are going to live.

In that way, by promoting the Vision of ELSA for “a just word” with respect to “human dignity and cultural diversity” (Human Rights Campaign) and advocating for the “Rule of Law” and the “United Nations Sustainable Development Goals”, we have formed the four parts consisting the puzzle, which will be present to our relevant initiatives taking place during this term.

#Advocacy #HumanRights #RuleofLaw #puzzle #newinitiatives