Σύσταση ομάδας νομικής έρευνας ILRG – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

vp.marketing ELSA Greece, Uncategorized, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Νέα

H ελληνική ομάδα νομικής έρευνας για το International Legal Research Group on Human Rights and Technology συγκροτήθηκε και την ακαδημαϊκή επίβλεψη αυτής θα αναλάβει ο κ. Σπύρος Τάσσης.
Ο κ. Τάσσης είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικότητας.