Επικοινωνία

Οι ώρες γραφείου των 3 τοπικών σωματείων του Εθνικού Δικτύου είναι οι εξής:

ELSA Athens

Τρίτη, 17:00-19:00

Παρασκευή, 11:00-13:00

Αίθουσα Πανταζή, Νομική Σχολή Αθηνών

 

ELSA Komotini

Τρίτη, 11:00-13:00

Πέμπτη, 11:00-13:00

2ος όροφος Νομικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής

 

ELSA Thessaloniki

Δευτέρα, 12:30-14:00

Τετάρτη, 12:30-14:00

3ος όροφος κτιρίου Νομικής ΑΠΘ