Επικοινωνία


  Οι ώρες γραφείου των 3 τοπικών σωματείων του Εθνικού Δικτύου είναι οι εξής:

  ELSA Athens

  Τρίτη, 17:00-19:00

  Παρασκευή, 11:00-13:00

  Αίθουσα Πανταζή, Νομική Σχολή Αθηνών

   

  ELSA Komotini

  Τρίτη, 11:00-13:00

  Πέμπτη, 11:00-13:00

  2ος όροφος Νομικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής

   

  ELSA Thessaloniki

  Δευτέρα, 12:30-14:00

  Τετάρτη, 12:30-14:00

  3ος όροφος κτιρίου Νομικής ΑΠΘ