Ποιοι είμαστε

Τι είναι η ELSA;

Η ELSA αποτελεί ένα διεθνή, ανεξάρτητο, μη πολιτικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που δραστηριοποιείται στο πεδίο της νομικής επιστήμης και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές Νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Ιδρύθηκε στις 04.05.1981 στη Βιέννη από πέντε φοιτητές Νομικής προερχόμενους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα απαριθμεί 43 Εθνικά σωματεία, 356 Τοπικά παραρτήματα και περίπου 50000 μέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ELSA Greece (Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδας) αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της ELSA (European Law Students’ Association) και αποτελεί μέλος της διεθνούς συνομοσπονδίας της ELSA International από το 1990 και αποτελείται από 3 τοπικά παραρτήματα: ELSA Athens, ELSA Thessaloniki και ELSA Komotini.

Η ELSA Ελλάδας λειτουργεί υπό τη μορφή ομοσπονδίας σωματείων από το έτος 2008 (υπ’ αριθμόν 643/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).

Σκοπός μας

Η γνωριμία μεταξύ φοιτητών Νομικής και νέων επιστημόνων από διαφορετικές χώρες και η καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης, επικοινωνίας και κοινωνικής ευαισθησίας, μέσω της συνεργασίας στα πεδία των νομικών επιστημών, εκπαίδευσης και επαγγελμάτων. Επιπρόσθετα, στους σκοπούς του οργανισμού περιλαμβάνεται η επαφή και εξοικείωση των μελών με τα νομικά συστήματα άλλων χωρών και τις διεθνείς σχέσεις μέσω της ενασχόλησης με αλλοδαπές δικαιικές τάξεις και το διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης μέσω προσωπικών συναντήσεων και συλλογής προσωπικών εμπειριών.

Όραμα μας

Ένας δίκαιος κόσμος με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την πολιτισμική διαφορετικότητα.

Θα βρείτε το καταστατικό της ELSA Greece εδώ.

Θα βρείτε το Decision Book της ELSA Greece εδώ .

 

Θα βρείτε την Κοινή Πολιτική Απορρήτου της ELSA Greece εδώ.

 

Θα βρείτε τον Κανονισμό του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης εδώ.