Σεμινάρια & Συνέδρια

O τομέας των Σεμιναρίων και Συνεδρίων (Seminars & Conferences) είναι ένας από τους βασικούς θεματικούς τομείς της ELSA. Το φάσμα των δραστηριοτήτων του είναι ευρύ και προσφέρει στα μέλη της ELSA αρκετές και ιδιαίτερες δυνατότητες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες. Ενδεικτικά οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου τομέα μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

Seminars and Conferences

Περιλαμβάνεται η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων νομικού προσανατολισμού σε τοπικό, εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, η διοργάνωση των δράσεων αυτών συντελεί στη διεύρυνση των νομικών γνώσεων των συμμετεχόντων και στην ουσιαστικότερη επαφή και κατανόηση ενός θέματος.

Law Schools

Κατά τη θερινή περίοδο (Summer ELSA Law Schools), όσο και κατά τη χειμερινή (Winter ELSA Law Schools) το δίκτυο της ELSA πανευρωπαϊκά διοργανώνει πλήθος θεματικών θερινών και χειμερινών νομικών σχολείων επάνω σε διαφορετικές θεματικές του δικαίου. Στα μέλη προσφέρεται η δυνατότητα να ταξιδέψουν σε νέους προορισμούς, να γνωρίσουν φοιτητές νομικής από ολόκληρη την Ευρώπη και φυσικά να επεκτείνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο μέσα από μία παραγωγική και γεμάτη εβδομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: lawschools.elsa.org

Study Visits

Κάθε τοπικό και εθνικό παράρτημα ELSA έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τοπικά παραρτήματα ELSA του εξωτερικού προσφέροντας την ευκαιρία στα μέλη του να αλληλοεπιδράσουν με φοιτητές νομικής και μέλη της ELSA του διεθνούς δικτύου, να γνωρίσουν Πανεπιστήμια άλλων χωρών και να ανταλλάξουν εμπειρίες.

Institutional Visits

Επιπρόσθετα, μπορούν να διοργανωθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε θεσμικά όργανα τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ εγκαταστάσεις Διεθνών Οργανισμών) συμβάλλοντας στην εμπέδωση της πρακτικής όψης του νομικού επαγγέλματος.

Delegations

Εκπροσώπηση της ELSA International σε συνδιασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άλλα θεσμικά όργανα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: delegations.elsa.org