Υπαγωγή

Σχετικά με την Υπαγωγή

Η Υπαγωγή είναι το Φοιτητικό Νομικό Περιοδικό της ELSA Komotini. Ιδρύθηκε
τον Νοέμβριο του 2016. Σκοπός του είναι να διαδώσει τις πρώτες νομικές
σκέψεις ενός φοιτητή της Νομικής, να τον εισαγάγει και να τον εξοικειώσει με
τη συγγραφή, αλλά και τη δημοσίευση νομικών εργασιών, και να προωθήσει
τη νεανική άποψη στην ελληνική νομική πραγματικότητα.
Από θεωρητικές εργασίες έως και αναλύσεις επίκαιρων ζητημάτων και
σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων, το Περιοδικό επιδεικνύει πλούτο νομικών
προβληματισμών σε όλους τους ορίζοντες της νομικής επιστήμης. Τα κείμενα
που φιλοξενούνται προέρχονται αποκλειστικά από φοιτητές (προπτυχιακούς,
μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς) και διέπονται αυστηρά από τους κανόνες
επιστημονικής μεθοδολογίας και ακαδημαϊκής δεοντολογίας.
Ειδικές ενότητες του Περιοδικού, επίσης, αποτελούν εκείνη των επιλογών με
παρατηρήσεις από εγχώρια, υπερεθνική και αλλοδαπή νομολογία, καθώς και
εκείνη των επισκοπήσεων νομολογίας, ενώ από το 2018 φιλοξενούνται στο
Περιοδικό ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Εφετείου Θράκης, αδημοσίευτες έως
τώρα στο νομικό τύπο.
Το Περιοδικό αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει τη σημασία και τη συμβολή
ορισμένων νομικών, που με το έργο τους προώθησαν και εξέλιξαν τη νομική
σκέψη στη χώρα μας. Για τον λόγο αυτό, κάθε τεύχος της Υπαγωγής είναι
αφιερωμένο σε έναν μεγάλο απελθόντα Έλληνα νομικό, φέροντας το όνομά
του και φιλοξενώντας ένα κείμενο που θα αναφέρεται στη ζωή και το έργο του.
Το Περιοδικό είναι εξαμηνιαίο και εκδίδεται 2 φορές το χρόνο σε ηλεκτρονική
και έντυπη μορφή κατά τις μήνες Νοέμβριο και Μάιο.
Η επιμέλεια των κειμένων γίνεται από τη Συντακτική Επιτροπή, η οποία
στελεχώνεται από φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, μέλη του Σωματείου. Συγκεκριμένα, φροντίζουν για
την τήρηση των κανόνων συγγραφής, μεθοδολογίας και μορφολογίας,
ελέγχουν για τυχόν κενά στη συλλογιστική του συγγραφέα, ελλείψεις
τεκμηρίωσης ή πρόδηλα νομικά σφάλματα και διαφυλάττουν τον νομικό και
επιστημονικό χαρακτήρα του Περιοδικού.
Ακόμη, παλαιά μέλη Συντακτικών Επιτροπών συνεχίζουν τη συνεργασία τους
με το Περιοδικό ως Τακτικοί Συνεργάτες συμβάλλοντας στην κάλυψη των
αναγκών του δια της σύνταξης και επιμέλειας επιλογών και επισκοπήσεων
νομολογίας.
Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 2019 συστάθηκε και συγκροτήθηκε
εκδοτική ομάδα για να συνεπικουρεί τον Εκδότη, μέλος της Συντακτικής
Επιτροπής που διορίστηκε από τον Αρχισυντάκτη και είναι υπεύθυνος -σε
συνεννόηση με τον τελευταίο- για την οικονομική διαχείριση, την προώθηση
και τον συντονισμό της διανομής του Περιοδικού.
Το έργο της Συντακτικής Επιτροπής, των Τακτικών Συνεργατών και την εν
γένει πρόοδο και λειτουργία του Περιοδικού διευθύνει ο Αρχισυντάκτης
συνεπικουρούμενος από τον Διευθυντή, θέση που καταλαμβάνει ο της
αμέσως προηγούμενης θητείας Αρχισυντάκτης.

 

Στελέχωση του Περιοδικού:

Διευθύντρια: Στυλιανή Ηλιάδου

Διευθυντής Σύνταξης(Αρχισυντάκτης): Νικηφόρος Μπλεμένος

Εκδότης: Γεώργιος Πουλημένος

 

Συντακτική Επιτροπή                        

Εύα Ανανιάδου

Αργυρή-Εμμανουέλα Βιδάκη

Ευαγγελία-Αγγελική Γκάνα

Αικατερίνη-Διονυσία Δανδαρή

Ευαγγελία Κουτσογιαννάκη

Αναστάσιος Μαλιδέλης

Προκόπης Παναγόπουλος

Γεώργιος Πουλημένος

Βασίλειος Τούλης

 

Τακτικοί Συνεργάτες                         

Κωνσταντίνος Ασλανίδης

Ευθαλία Δόλκα

Στυλιανή Ηλιάδου

Δημήτριος Καραγιάννης

Γεώργιος Καράντζιος

Αναστασία Παπαδημητρίου

Δημήτριος Παπαναγιώτου

Μαρία-Φανουρία Παπαντωνάκη

 

Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Κατσιώτη

Στέφανος Κερκουλάς

Ελευθερία Κυρτοπούλου

Μυρτώ Μπογιατζή

Σοφία Τσουρούκογλου


Βρείτε μας εδώ: