Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Φορείς υποστήριξης 6ου ΕΔΕΔ

Ολοκληρώνοντας τις ευχαριστίες, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς  όλους τους φορείς που ...

Υποστηρικτές 6ου ΕΔΕΔ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς που υποστήριξαν ένθερμα τη διοργάνωση του 6ου Εθνικού ...

ΕΡΤ Χορηγός Επικοινωνίας 6ου ΕΔΕΔ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ,  χορηγό επικοινωνίας του 6ου ΕΔΕΔ, για την πολύτιμη στήριξη ...

Σεμινάρια – Συνέδρια

Webinar της ELSA Thessaloniki:«Συμβάσεις και Κορωνοϊός»

Στο πλαίσιο της βούλησης μας για συνέχιση των δράσεων του σωματείου μας, παρά τις πρωτοφανείς ...

6 Webinars σε 2 μήνες!

Στο πλαίσιο προσαρμογής στα νέα δεδομένα και έχοντας θέσει ως βασική προτεραιότητα την παροχή ευκαιριών ...

Webinar: “Εταιρική διακυβέρνηση: γιατί είναι αναγκαία για τις εταιρείες και ποιο είναι το βασικό περιεχόμενο των κανόνων της;”

"Εταιρική διακυβέρνηση: γιατί είναι αναγκαία για τις εταιρείες και ποιο είναι το βασικό περιεχόμενο των ...