Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Ο τομέας των Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων (Academic Activities) αποτελεί διαχρονικά έναν από τους θεμελιώδεις τομείς των δραστηριοτήτων της ELSA. Στόχος του τομέα θεωρείται η παροχή περαιτέρω γνώσεων στους φοιτητές Νομικής και νέους νομικούς μέσω ενίσχυσης της επαφής τους με την πρακτική πλευρά της επιστήμης και της έρευνας. Για το λόγο αυτό, διοργανώνονται δραστηριότητες ακαδημαϊκού περιεχομένου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες φαντάζουν ως εναλλακτική μέθοδος περαιτέρω εμβάθυνσης σε ζητήματα αναφορικά με τη νομική επιστήμη, αλλά και αφομοίωσης των γνώσεων που ο νέος νομικός διδάσκεται και καλείται να εφαρμόσει στην πράξη. Στον τομέα αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν ενδεικτικά:

ELSA Day

Η ELSA Day είναι μια ημέρα αφιερωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκείνη την μέρα όλα τα σωματεία του Δικτύου της ELSA διοργανώνουν δράσεις που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρώτη φορά που διοργανώθηκε διεθνώς η ELSA Day ήταν στις 20/3 του 2013. Σκοπός της συγκεκριμένης ημέρας είναι να ενωθεί το Δίκτυο της ELSA με την διοργάνωση δράσεων σε 350 νομικές σχολές της Ευρώπης. Κεντρικό σύνθημα των δράσεων της ELSA Day είναι ‘’όλοι διαφορετικοί, όλοι μαζί’’(“all different, all together”). Το ελληνικό Δίκτυο της ELSA κάθε χρόνο πραγματοποιεί δράσεις που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της ELSA Day. Η ELSA Thessaloniki το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος κατά την διάρκεια της ELSA Day διοργάνωσε Νομικό Αγώνα Επιχειρηματολογίας (Legal Debate) με θέμα
τα ζητήματα νομιμότητας που προκύπτουν από την λειτουργία της Επιτροπής του 1267 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(https://www.facebook.com/events/911416202367619/) Οι εργασίες για την φετινή ΕLSA Day έχουν ξεκινήσει. Το θέμα το οποίο έχει επιλεχθεί από την ELSA International για την ELSA Day φέτος είναι το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό η ELSA Athens ετοιμάζει νομικό αγώνα επιχειρηματολογίας με θέμα ‘’Τελικά θέλουμε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια;’’.

Διαγωνισμός Δοκιμίου

Ο Διαγωνισμός δοκιμίου στοχεύει να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για τα γραπτά κείμενα που θα χρειαστεί να συγγράψουν ως δικηγόροι. Ο διαγωνισμός δοκιμίου θέτει πάντα ένα νομικό ζήτημα σχετικό με τους στόχους και τις αξίες του οργανισμού. Το καλύτερο δοκίμιο του διαγωνισμού συνήθως δημοσιεύεται. Στο παρελθόν έχουν διοργανωθεί από το ελληνικό δίκτυο της ELSA αρκετοί διαγωνισμοί δοκιμίου.
Το 2016 η ELSA Komotini πραγματοποίησε διαγωνισμό δοκιμίου τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση με θέμα ‘’ Εγκληματικότητα και μέσα μαζικής επικοινωνίας’’ (https://www.facebook.com/events/579834255512411/ ). Και η ELSA Athens το προηγούμενο
ακαδημαϊκό έτος προέβη στη διοργάνωση ενός Διαγωνισμού Νομικού Δοκιμίου με θέμα ‘’Η κριτική των δικαστικών αποφάσεων: συνταγματικές προεκτάσεις’’
(https://www.facebook.com/ELSAAthens/photos/a.236769789739150/1672417462841035/?type=3).

Νομικοί αγώνες επιχειρηματολογίας

Οι νομικοί αγώνες επιχειρηματολογίας αποτελούν μια καλή ευκαιρία για κάθε συμμετέχοντα να αναπτύξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και την κριτική του σκέψη. Στο πλαίσιο της ELSA Day αυτά τα 6 χρόνια έχουν διοργανωθεί αρκετοί νομικοί αγώνες επιχειρηματολογίας. Η ELSA Athens το 2014 είχε πραγματοποιήσει Legal Debate με θέμα τη δημοσίευση των ονομάτων των διαδίκων στις δικαστικές αποφάσεις’’ (https://m.facebook.com/events/396850633802521?view=permalink&id=396851157135802&__mref=mb). Από την άλλη η ELSA Komotini το προηγούμενο έτος διοργάνωσε νομικό αγώνα επιχειρηματολογίας με θέμα την εφαρμογή της Σαρία στους Μουσουλμάνους της Θράκης
(https://www.facebook.com/events/329371854196194/).

Lawyers at work

Το ‘’Lawyers at work’’ αποτελεί μια από τις δράσεις του τομέα Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων που στοχεύουν να φέρουν σε επαφή τους φοιτητές Νομικής με την πρακτική όψη του νομικού επαγγέλματος. Με βάση την δράση αυτή πραγματοποιούνται επισκέψεις σε χώρους όπου ασκείται το νομικό επάγγελμα με σκοπό ο νέος νομικός να λάβει πληροφορίες για το πώς ασκείται το νομικό επάγγελμα σε αυτούς τους χώρους. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον νέο νομικό να αναπτύξει μια πρακτική ματιά για το νομικό επάγγελμα. Τα τοπικά σωματεία της ELSA Greece πραγματοποιούν επιδιώκουν τη διενέργεια τέτοιων δράσεων για να φέρουν σε επαφή τα μέλη τους με την πρακτική άσκηση της Νομικής. Επισκέψεις σε δικηγορικά γραφεία (https://www.facebook.com/ELSAAthens/photos/a.236769789739150/1621411571274958/?type=3&theater) αλλά και σε χώρους όπου ασκείται το νομικό επάγγελμα (https://www.facebook.com/284794811531638/posts/1397123770298731/) είναι δράσεις συνήθειας για τα σωματεία μας.

Legal Courses

Αποτελούν μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα. Στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων περιλαμβάνοντας πρακτικά μαθήματα. Αρκετά legal courses έχουν ως θέμα των μαθημάτων του την αγγλική νομική ορολογία, την συγγραφή δικογράφων, τις τεχνικές υπεράσπισης και τους τρόπους διοίκησης μιας εταιρίας (management). Γενικότερα τα legal courses παρουσιάζουν την δικηγορία στην πράξη. (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1559485967395843&substory_index=0&id=284794811531638).