ELSA Traineeships

Τι είναι το πρόγραμμα ELSA Traineeships;

Το πρόγραμμα Ανταλλαγής Ασκούμενων Φοιτητών, και στα αγγλικά ELSA Traineeships (πρώην  STEP) είναι ένα από τα σημαντικότερα flagship projects της ELSA, αλλά παράλληλα αποτελεί και έναν από τους κύριους τομείς του σωματείου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εύρεσης πρακτικής άσκησης απευθυνόμενο σε όλα τα μέλη της ELSA, φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς, ακόμα και σε νέους νομικούς και δικηγόρους. Μέσω του ELSA Traineeships τα μέλη της ELSA έχουν την δυνατότητα να μεταβούν για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ποικίλει ανάλογα με την εκάστοτε θέση πρακτικής άσκησης, σε μια άλλη χώρα και να εργαστούν σε φορείς νομικού ενδιαφέροντος, όπως δικηγορικά γραφεία, εταιρίες, δικαστήρια, Πανεπιστήμια, οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους θέλουν να μεταβούν από τη νομική θεωρία στην πράξη, να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, και όλα αυτά σε συνδυασμό με τη γνωριμία με νέες χώρες και ξένες έννομες τάξεις.

Κάθε χρόνο το δίκτυο της ELSA πανευρωπαϊκά δέχεται περίπου 5.000 αιτήσεις, ενώ περισσότεροι από 500 ασκούμενοι επιλέγονται εν τέλει για να πραγματοποιήσουν μια πρακτική ELSA Traineeships. Μάλιστα, περί το 60% των μελών της ELSA εγγράφονται ετησίως με αφορμή το πρόγραμμα ELSA Traineeships, δεδομένου ότι μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι να είσαι μέλος της ELSA.

 

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ELSA Traineeships;

Δύο φορές το χρόνο (μια κατά το χειμερινό και μια κατά το εαρινό εξάμηνο) στην επίσημη ιστοσελίδα της ELSA International δημοσιεύονται όλες οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης, σε πάνω από 30 χώρες εντός κι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για την κάθε θέση. Εισερχόμενος/η στην ιστοσελίδα, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να εξερευνήσει τις εκατοντάδες πρακτικές (πάνω από 500) που προσφέρονται, να δει τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε θέση αλλά και τα καθήκοντα που θα πρέπει να αναλάβει. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, όπως σημειώθηκε και προηγουμένως, μπορεί να ποικίλει από διάστημα δύο εβδομάδων έως και δύο χρόνων. Κάθε ενδιαφερόμενος/η εφόσον επιλέξει τις θέσεις που τον/την ενδιαφέρουν, δεν έχει παρά να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα που προσφέρεται στο site, δηλώνοντας έως και για τρεις διαφορετικές θέσεις.

Κατά τη διάρκεια της επιλογής των ασκούμενων, επικρατεί απόλυτη διαφάνεια καθώς την τελική επιλογή αναλαμβάνουν οι εκάστοτε πάροχοι πρακτικής άσκησης χωρίς καμία παρέμβαση της ELSA. Αποκλειστική βάση για την εκτίμηση των προσόντων των αιτούντων αποτελούν τα βιογραφικά σημειώματα τους, τα γράμματα κινήτρου καθώς και πιθανές συνεντεύξεις. Οι περισσότερες θέσεις, ακόμα, είναι αμειβόμενες, ή- σε περίπτωση που δεν είναι- φροντίζουν να καλύπτονται κάποιες ανταποδοτικές παροχές, όπως διαμονή, διατροφή, ή μετακίνηση. Επιπλέον, σχεδόν κάθε χώρα έχει μια ομάδα υπεύθυνη για την υποδοχή των ξένων ασκουμένων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους.

Η δική μας αποστολή

Στο ελληνικό δίκτυο, μεγάλες δικηγορικές εταιρίες, πανεπιστημιακά ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα κάθε χρόνο (περίπου 30), υλοποιώντας έτσι την επιθυμία τους να απασχολήσουν ασκούμενους από το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα διεθνικό περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών. Παράλληλα ωστόσο, κάθε χρόνο έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε νέους νομικούς από όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να διεξάγουν την πρακτική τους άσκηση στην Ελλάδα. Την ομάδα του ELSA Traineeships στελεχώνουν ο/η αρμόδιος/α Αντιπρόεδρος μαζί με τους/τις Ειδικους/ες  της Συνεργάτες/ιδες σε εθνικό επίπεδο, αλλά και οι τοπικοί/ες Αντιπρόεδροι μαζί με τους δικούς τους Ειδικούς Συνεργάτες. Το εθνικό σωματείο έχει κυρίως ρόλο συντονιστικό και οργανωτικό, ενώ τα τρία τοπικά σωματεία αναλαμβάνουν την εξεύρεση νέων παρόχων πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα (job hunting), την προσέλκυση των Ελλήνων φοιτητών για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα (student hunting), αλλά και την υποδοχή των ξένων ασκουμένων (reception), με τη βοήθεια και των αντίστοιχων ομάδων υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ: https://step.elsa.org/  ή απευθυνθείτε στη διεύθυνση: professionaldevelopment@gr.elsa.org