Students Trainee Exchange Program

Τι είναι το STEP

Το πρόγραμμα STEP (Student Trainee Exchange Programme) είναι μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του δικτύου της ELSA. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εύρεσης πρακτικής άσκησης απευθυνόμενο σε φοιτητές, ασκούμενους και νέους δικηγόρους, μέσω του οποίου τα μέλη της ELSA έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν για ορισμένο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό και να εργαστούν σε ποικίλους φορείς νομικού ενδιαφέροντος. Συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα αποτελούν δικηγορικά γραφεία, εταιρίες, δικαστήρια, Πανεπιστήμια, διεθνείς νομικοί οργανισμοί, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί και Ινστιτούτα. Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους διανύοντας ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό αποκτώντας εργασιακή εμπειρία και ερχόμενοι σε επαφή με μία ξένη έννομη τάξη.

Κάθε χρόνο το δίκτυο δέχεται χιλιάδες αιτήσεις ενώ περισσότεροι από 300 εκπαιδευόμενοι επιλέγονται για να πραγματοποιήσουν μια πρακτική. Περί το 60% των μελών της ELSA εγγράφονται ετησίως με αφορμή το πρόγραμμα STEP, δεδομένου ότι αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των μελών.

Πώς λειτουργεί το STEP

Δύο φορές τον χρόνο (μία κατά το χειμερινό και μία κατά το εαρινό εξάμηνο) στην επίσημη ιστοσελίδα της ELSA International δημοσιεύεται ταυτόχρονα στο παγκόσμιο δίκτυο της ELSA το STEP Newsletter με όλες τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης. Εισερχόμενος στην πλατφόρμα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξερευνήσει τις εκατοντάδες πρακτικές που προσφέρονται παράλληλα σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η ELSA. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες σχετικά με τους εργοδότες, τα προσόντα που απαιτούνται για απασχόληση σε κάθε συγκεκριμένη πρακτική, καθώς και τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο ασκούμενος. Η διάρκεια της πρακτικής προσδιορίζεται από τον εργοδότη και μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα από δύο εβδομάδες έως δύο χρόνια. Κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτηση για έως και τρεις πρακτικές.

Κατά την διαδικασία επιλογής των ασκούμενων επικρατεί απόλυτη διαφάνεια καθώς κάθε ασκούμενος επιλέγεται από τον ίδιο τον εργοδότη χωρίς καμία παρέμβαση της ELSA, είτε σε τοπικό, είτε σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Αποκλειστική βάση για την εκτίμηση των προσόντων του υποψήφιου εργαζόμενου αποτελούν οι προτιμήσεις και τα προσόντα που έχει θέσει ο ίδιος ο εργοδότης. Η αμοιβή που παρέχεται βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και αποσκοπεί στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ασκούμενου κατά την διάρκεια της πρακτικής του, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος διαβίωσης στην κάθε χώρα. Σε περίπτωση που η πρακτική είναι μη αμειβόμενη, το τοπικό ELSA Group της χώρας υποδοχής αναλαμβάνει την κάλυψη μέρους των εξόδων διαμονής για τον ασκούμενο.

Το έργο μας

Στην Ελλάδα μεγάλες δικηγορικές εταιρίες, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια, υλοποιώντας την επιθυμία τους να απασχολήσουν ασκούμενους από το εξωτερικό δημιουργώντας ένα διεθνικό περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας. Την ομάδα του STEP στελεχώνουν ο Αντιπρόεδρος (Vice President – κύριος υπεύθυνος του προγράμματος) και οι Ειδικοί Συνεργάτες του (Directors). Το έργο των τοπικών σωματείων περιστρέφεται γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: την εύρεση θέσεων (job hunting) σε ελληνικούς φορείς για την προσφορά θέσεων πρακτικής σε εκπαιδευόμενους του νομικού χώρου από το εξωτερικό και την αρωγή των Ελλήνων υποψήφιων (student hunting) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο εξωτερικό. Παράλληλα, στην διάθεση των εκπαιδευόμενων που καταφθάνουν στην Ελλάδα βρίσκονται πάντα τα μέλη μιας πολυμελούς επιτροπής υπαγόμενης στο STEP, του Hosting Group, το οποίο αναλαμβάνει την υποδοχή και την ομαλή ένταξη των ασκούμενων στο περιβάλλον της ελληνικής καθημερινότητας και επαγγελματικής πραγματικότητας.

Το νέο Newsletter

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο Newsletter θα βρείτε εδώ: https://step.elsa.org/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, απευθυνθείτε στην διεύθυνση: step@gr.elsa.org step.athens@gr.elsa.org, step.thessaloniki@gr.elsa.org, step.komotini@gr.elsa.org