Το Linc

Το Linc (Legal internships in your country) αποτελεί το πρώτο και μοναδικό οργανωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αποφοίτων Νομικών Σχολών στην Ελλάδα. Η ΕLSA Greece φέρνει τα μέλη της σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας, παρέχοντας τη δυνατότητα να αιτηθούν μια θέση για άσκηση σε ορισμένες από τις πλέον καταξιωμένες δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία της χώρας.

 

Frequently Asked Questions:

Ποιοι/-ες δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται καταρχήν σε τελειόφοιτους φοιτητές/-τριες Νομικής. Συνεπώς, βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους σε μια από τις τρεις Νομικές Σχολές ή να αναμένεται η ολοκλήρωσή τους μέχρι και την έναρξη της άσκησης. Φέτος, όμως, με τη νέα δομή του προγράμματος δίνεται κατ΄εξαίρεση η δυνατότητα στους παρόχους, εφόσον το επιθυμούν, να προκηρύξουν θέση μαθητείας και για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες. 

 

Είναι υποχρεωτικό για αυτόν/-ην που θέλει να συμμετάσχει να είναι μέλος της ELSA;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, είναι υποχρεωτικό για τον/-ην υποψήφιο/-α ασκούμενο/-η να έχει ανανεώσει τη συνδρομή του/-ης σε ένα από τα τρία τοπικά σωματεία της ELSA Greece (ΕLSA Athens, ΕLSA Thessaloniki, ΕLSA Komotini).

 

Προσμετράται ο χρόνος της πρακτικής άσκησης στον 18μηνο της υποχρεωτικής άσκησης;

Ναι, προσμετράται. Δεν παρουσιάζει καμία απολύτως διαφορά από την υποχρεωτική άσκηση, όπως αυτή προβλέπεται από τον νόμο, για την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας. Η άσκηση γίνεται σε δικηγόρο με ικανότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο, καθώς και σε δικηγορικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν δικηγόροι με την προηγούμενη ικανότητα παράστασης. 

 

Πώς γίνεται η επιλογή και ποιος είναι ο ρόλος της ELSA Greece;

Η επιλογή λαμβάνεται αποκλειστικά από το εκάστοτε υπεύθυνο δικηγορικό γραφείο ή υπεύθυνη δικηγορική εταιρεία. Στα πλαίσια του προγράμματος, η ELSA Greece είναι αρμόδια για την επικοινωνία των υποψηφίων ασκούμενων με τα δικηγορικά γραφεία ή τις δικηγορικές εταιρείες, για τον έλεγχο των αιτήσεων και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

 

Πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υποψήφιες θέσεις; 

Όλες οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, σε συνδυασμό με τις περαιτέρω, απαραίτητες πληροφορίες για την εκάστοτε θέση, θα βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της ELSA Greece (elsa-greece.org), στη υποκαρτέλα «Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης», κάτω από την βασική καρτέλα «Linc».  

 

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για τους υποψήφιους/-ες ασκουμένους/-ες;

Ο πέμπτος κύκλος αιτήσεων έχει μόλις ανοίξει και θα παραμείνει ανοιχτός ως τις 15 Απριλίου!

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση professionaldevelopment@gr.elsa.org