Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης

Ιδιαίτερο κεφάλαιο των δραστηριοτήτων της ELSA αποτελούν οι Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης (Moot Court Competitions). Αναμφίβολα, η εμπειρία προσομοίωσης μιας δίκης ήδη από τα φοιτητικά χρόνια αποτελεί αμάχητο εφόδιο για κάθε επίδοξο νομικό. Στόχος, μέσω της συμμετοχής στην προσομοίωση, θεωρείται ο φοιτητής να προσεγγίσει τη δικαστική διαδικασία και να εξοικειωθεί με τη διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης σχηματίζοντας έγκαιρα μια πρώτη εικόνα για τη λειτουργία της. Εμβαθύνοντας παράλληλα στο υπό συζήτηση θέμα της εικονικής δίκης δύναται να επεκτείνει τις γνώσεις του, να εργαστεί σε ομάδες και να κριθεί ενώπιον δικαστών και ειδικευμένων επιστημόνων για την προσπάθεια του!

Οι ELSA Moot Court Competition (ΕΜC²) και European Human Rights Moot Court Competition, διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και χαίρουν αναγνώρισης παγκοσμίως με εκπροσώπους ελληνικών αποστολών να έχουν διαπρέψει πολλάκις σε αυτούς. Αναλυτικότερα οι διεθνείς Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης:

ELSA Moot Court Competition on WTO law (EMC²)

Το EMC² αποτελεί μια προσομοίωση ακρόασης του συστήματος επίλυσης διαφορών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και διεξάγεται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ομάδες των ελληνικών Πανεπιστημίων υπάγονται στους ευρωπαϊκούς προκριματικούς γύρους, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις. Προηγείται φυσικά η κατάθεση γραπτών υπομνημάτων των ομάδων που συμμετέχουν προς αξιολόγηση και εν συνεχεία στα πλαίσια των προκριματικών γύρω οι ομάδες προετοιμάζουν και να αναλύουν μια πλασματική υπόθεση και να παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους τόσο για τον ενάγοντα και στον εναγόμενο μπροστά από ένα πάνελ το οποίο αποτελείται από εμπειρογνώμονες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και του εμπορικού δικαίου. Οι ομάδες που επικρατούν, προκρίνονται στον τελικό γύρο στη Γενεύη της Ελβετίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: emc2.elsa.org

European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC)

Ο διαγωνισμός προσομοιώνει τη διαδικασία προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στους φοιτητές να βιώσουν τις αρχές και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο τελικός γύρος διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Στρασβούργο μεταξύ των καλύτερων είκοσι (20) ομάδων που προκρίνονται με κριτήριο τα γραπτά υπομνήματα που καταθέτουν. Αποστολές συγκροτούνται σε κάθε τοπικό παράρτημα της ELSA Greece μέσω της συνεργασίας με τις αντίστοιχες Νομικές σχολές των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: ehrmcc.elsa.org