Ποιοι είμαστε

Η ELSA (European Law Students’ Association) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική και μη πολιτική Ένωση, η οποία απευθύνεται σε φοιτητές Νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Αθήνας (ELSA Athens) είναι το τοπικό παράρτημα της ELSA στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός της ELSA Athens είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών, αλλά και σε νέους νομικούς να λάβουν μέρος σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες, σεμινάρια και συνέδρια, καθώς και στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος STEP (Students’ Trainee Exchange Programme).

Κινούμενη σε αυτήν την κατεύθυνση έχει διοργανώσει ποικίλες δραστηριότητες (συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ομάδες νομικής έρευνας κ.λπ.) με στόχο την εξοικείωση των νέων με ένα απαιτητικό νομικό περιβάλλον, την καλλιέργεια της διεθνούς τους αντίληψης και των επαγγελματικών τους ικανοτήτων, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές νοοτροπίες και νομικά συστήματα στο πλαίσιο του κριτικού διαλόγου και επιστημονικής συνεργασίας, σεβόμενη πάντα το όραμα της ELSA για έναν δίκαιο κόσμο με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτισμική διαφορετικότητα!

Η ELSA Athens ιδρύθηκε το 2002 ως νομικό πρόσωπο υπό σωματειακή μορφή. Σήμερα απαριθμεί περί τα 200 τακτικά μέλη. Τα μέλη είναι που καθορίζουν τη δράση της, αφενός με τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα τους και αφετέρου με την ετήσια συνδρομή που καταβάλουν και η οποία αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων του σωματείου.

Θα βρείτε το καταστατικό της ELSA Athens εδώ.