Συνεργάτες

Γενικοί Υποστηρικτές

Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Maritime Conference (Ιούλιος 2021)

Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης

InfoLaw Conference

Supporters & Association / Youth Partnerships

get involved