Συνεργάτες

Γενικοί Υποστηρικτές

Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Gold Sponsors

Bronze Sponsors

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MEDIA PARTNER

Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης

Συνέδριο Εταιρικού Δικαίου (Δεκέμβριος 2020)

InfoLaw Conference

Association Partnerships

get involved