Συνεργάτες

Γενικοί Υποστηρικτές

Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

Gold Sponsors

Bronze Sponsors

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MEDIA PARTNER

Συνέδριο Εταιρικού Δικαίου (Δεκέμβριος 2020)

InfoLaw Conference

Association Partnerships

get involved