Ποιοι είμαστε

H ELSA αποτελεί ένα διεθνή, ανεξάρτητο, μη πολιτικό, μη κερδοσκοπικό Οργανισμό, που δραστηριοποιείται στο πεδίο της νομικής επιστήμης και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές Νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Ιδρύθηκε στις 04.05.1981 στη Βιέννη από 5 φοιτητές Νομικής και σήμερα απαριθμεί 44 Εθνικά σωματεία, 356 Τοπικά παραρτήματα και περίπου 50000 μέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σκοπός του σωματείου είναι η γνωριμία μεταξύ φοιτητών Νομικής και νεαρών νομικών από διαφορετικές χώρες και η καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και επικοινωνίας, μέσω της συνεργασίας στα πεδία των νομικών επιστημών, εκπαίδευσης και επαγγελμάτων. Επιπρόσθετα, στους σκοπούς του Οργανισμού περιλαμβάνεται η επαφή και εξοικείωση των μελών με τα νομικά συστήματα άλλων χωρών και τις διεθνείς σχέσεις μέσω της ενασχόλησης με αλλοδαπές δικαιικές τάξεις και το διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης μέσω προσωπικών συναντήσεων και συλλογής προσωπικών εμπειριών.

Όραμα μας: Ένας δίκαιος κόσμος με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την
πολιτισμική διαφορετικότητα.

Η ELSA Thessaloniki συνιστά ένα από τα τοπικά παραρτήματα της Ομοσπονδίας της ELSA Greece και απευθύνεται στους φοιτητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στους νέους νομικούς της πόλης. Συστάθηκε το 1998 υπό τη μορφή του σωματείου και διοικείται, όπως και κάθε παράρτημα, από επταμελές διοικητικό συμβούλιο με ετήσια θητεία. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 300 μέλη. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της κάθε χρόνο πραγματοποιείται πληθώρα εκδηλώσεων και προγραμμάτων.

Θα βρείτε το καταστατικό της ELSA Thessaloniki εδώ.