Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο μια ομάδα δύο φοιτητών/-τριών που εκπροσωπούν ένα συμβαλλόμενο μέρος διαπραγματεύονται είτε μια συναλλαγή είτε την επίλυση διαφωνίας με μια αντίπαλη ομάδα δύο φοιτητών/-τριών.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προώθηση του ενδιαφέροντος μεταξύ των φοιτητών/-τριών νομικής για τον χώρο των νομικών διαπραγματεύσεων, μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες/-ουσες θα βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες και θα έρθουν σε επαφή με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου.

Ο 3ος Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης της ELSA Greece αποτελείται από 3 τοπικούς – προκριματικούς γύρους που διοργανώνονται από τα 3 τοπικά Σωματεία του Δικτύου (ELSA Athens, ELSA Thessaloniki, ELSA Komotini) και έναν Εθνικό Γύρο στον οποίο θα προκριθούν 2 ομάδες από κάθε τοπικό – προκριματικό γύρο. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.

Ο 3ος Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 17 και 18 Δεκεμβρίου (Τοπικοί Γύροι) και στις  8 και 9 Απριλίου στην Αθήνα (Εθνικός Γύρος). Φυσικά, η διεξαγωγή του 3ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης με φυσική παρουσία κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες τελεί πάντα υπό την αίρεση πως οι περιορισμοί για την προστασία της δημόσιας υγείας και η εν γένει επιδημιολογική κατάσταση της χώρας θα καθιστούν εφικτή την ασφαλή πραγματοποίησή του. 

Οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά μαθήματα σχετικά με τις δεξιότητες της διαπραγμάτευσης πριν τον Διαγωνισμό, από επαγγελματίες του χώρου, με σκοπό την εξοικείωση με τον θεσμό αλλά και τις τεχνικές διαπραγμάτευσης. Οι συμμετέχοντες ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι δύο υποθετικών μερών που – παρά τα αντίθετα συμφέροντα – προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος για μια σύμβαση ή μια διαφορά. Ο στόχος δεν είναι μόνο η υπογραφή σύμβασης ή η επίλυση διαφοράς, αλλά και η ικανοποίηση των συμφερόντων του πελάτη όσο το δυνατόν περισσότερο.

Παρακάτω θα βρείτε τους Όρους Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:
2ος ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.docx