Συνέδριο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – Γενική Εγγραφή

8,00

Προϋπόθεση της συμμετοχής με φυσική παρουσία είναι ο/η αιτών/ούσα να είναι πλήρως εμβολισμένος/η ή να έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου από τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Θα πρέπει ακόμη να επιδείξει στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου εφόσον του/της ζητηθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Out of stock

Description

Με την συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας και την ολοκλήρωση της πληρωμής δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το οποίο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδος – ELSA Greece, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), καθώς και του syntagmawatch.gr. Το συνέδριο θα λάβει χώρα δια ζώσης την Πέμπτη 31 Μαρτίου και το Σάββατο 01 Απριλίου 2021 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Εγγραφή στο Συνέδριο

1) Για την εγγραφή σας απαιτείται ολοκλήρωση της δήλωσης συμμετοχής μέσω της συγκεκριμένης φόρμας μέχρι τη Δευτέρα 28 Μαρτίου στις 23:59.

2) Για την ολοκλήρωση της δήλωσης συμμετοχής σας θα πρέπει στο τελευταίο στάδιο συμπλήρωσης της φόρμας να καταβάλετε μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας το ποσό των 5 ευρώ (€), αν είστε οικονομικά ενήμερο μέλος της ELSA ή των 8 ευρώ (€), σε διαφορετική περίπτωση. Το κόστος αυτό καλύπτει λειτουργικά έξοδα, υποχρεώσεις του Σωματείου και οργανωτικά έξοδα του Συνεδρίου.

3) Η εγγραφή σας εξασφαλίζει την συμμετοχή σας στο Συνέδριο, καθώς και την παροχή συνεδριακού υλικού.
4) Θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας μεταξύ των αιτούντων/αιτουσών.
5) Σε περίπτωση συμπλήρωσης της αίτησης, ολοκλήρωσης της πληρωμής και μη συμμετοχής σας στο Συνέδριο, δεν είναι δυνατή η επιστροφή του χρηματικού ποσού.
6) Με τη συμπλήρωση της φόρμας και την πληρωμή, δηλώνετε πως γνωρίζετε ότι το Συνέδριο δέχεται μόνο άτομα που διαθέτουν ενεργό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη διεξαγωγή της δράσης και πώς η μη επίδειξη αυτών, αποκλείει τη συμμετοχή σας χωρίς να είναι δυνατή η επιστροφή του χρηματικού ποσού που έχετε καταβάλει.

Για την απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης θα πρέπει να παρακολουθήσετε τις εισηγήσεις του Συνεδρίου.

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κατωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: snc.director@gr.elsa.org