Νέα Ημερομηνία Διεξαγωγής 6ου ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

Έχοντας διανύσει τρεις μήνες αδιάλειπτης και επίμονης προσπάθειας για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ...