Ο Διαγωνισμός

Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό, τους όρους συμμετοχής, τη διαδικασία της προσομοίωσης και τη μέθοδο αξιολόγησης των συμμετεχόντων θα βρείτε στο σύνδεσμο:

eded