1ος Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης: Συγκρότηση Ομάδων

vp.marketing ELSA Greece, Νέα

Η επιλογή των συμμετεχόντων στον 1ο Εθνικό Διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης ολοκληρώθηκε!

Ελέγξτε τα email σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ο 1ος Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης ξεκινά.

Μείνετε συντονισμένοι!

#ENC