Διαδραστικό σεμινάριο από τον Ταμία της ELSA Greece

vp.marketing ELSA Greece, Νέα

Διεξήχθη με επιτυχία το εργαστήριο κατάρτισης των διοικητικών στελεχών της ELSA Athens και ELSA Greece από τον ταμία της ELSA Greece Γρηγόρη Καραδαΐδη, στο πλαίσιο του coaching system της ELSA Greece.

Το διαδραστικό σεμινάριο είχε ως κεντρικό άξονα την εφαρμοσμένη χρήση εργαλείων διαχείρισης δεδομένων, όπως των Google sheets και των προγραμμάτων Microsoft office επί των συγκεκριμένων αναγκών των projects που διοργανώνει η ELSA.

Επίσης, συζητήθηκαν γενικότερες θεματικές που απασχολούν το ελληνικό δίκτυο της ELSA, όπως κυρίως τεχνικές και tips διοργάνωσης εκδηλώσεων, η διοικητική δομή της Οργάνωσης , θέματα αρμοδιότητας στο εσωτερικό της ELSA και τέλος, τα ιδανικά της Ένωσης.