Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο της ELSA Day – ELSA Thessaloniki

vp.marketing ELSA Thessaloniki, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου έλαβε χώρα η Δημόσια Διαβούλευση για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση ” Μια καλύτερη Εκπαίδευση για ένα καλύτερο Μέλλον”, που διοργάνωσε η ELSA Thessaloniki, στο πλαίσιο της ELSA Day, στην αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση άρχισε με τους σύντομους χαιρετισμούς της Μαρίας Κεσιδου, υπεύθυνης για τη συγκεκριμένη δράση, του Βασίλη Βούρα , Προέδρου της ELSA Thessaloniki, και των επίσημων προσκεκλημένων, κ. Philippe Marse, Υποδιευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και Διευθυντή του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, και του κ.  Babis Papaioannou,  Εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Ακολούθησαν οι συζητήσεις των συμμετεχόντων ανά τραπέζι με βάση τις ορισμένες θεματικές, καθώς και οι παρουσιάσεις των εργασιών τους στο τέλος της εκδήλωσης.
Η ELSA Thessaloniki θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διεκπεραίωση κάθε σταδίου αυτού του καινοτόμου εγχειρήματος.
#ELSADay
#alldifferentalltogether
#righttoeducation