Συνέδριο Τραπεζικού & Ασφαλιστικού Δικαίου

vp.marketing ELSA Greece, Σεμινάρια & Συνέδρια

Την Παρασκευή, 13/12, και το Σάββατο, 14/12, έλαβε χώρα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών το Συνέδριο Τραπεζικού & Ασφαλιστικού Δικαίου , η πρώτη μεγάλη δράση της ELSA Greece για αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση του συνεδρίου καθώς και όλους τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν τη δράση μας.