Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου – Νομική Έρευνα από την Advocacy Team

vp.marketing Advocacy, ELSA Greece, Uncategorized, Νέα

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου η Advocacy Team της ELSA Greece προχώρησε στην εκπόνηση νομικής έρευνας με στόχο να αναδείξει τις κύριες εκφάνσεις και προβληματικές του θέματος.
Η Νομική Έρευνα εντάσσεται στην Advocacy Campaign της ELSA Greece, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές νομικής και νέους νομικούς ως προς την κοινωνική ευθύνη που φέρουν και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης.

Για να διαβάσετε την έρευνα: https://issuu.com/…/___________________________________…

In the context of celebrating the World Press Freedom Day, the Advocacy Team of ELSA Greece conducted a legal research so as to highlight the main aspects and issues of this topic.
The Legal Research is a part of the Advocacy Campaign of ELSA Greece, which aims at raising awareness about the social responsibility of law students and young lawyers, as well as enhancing mutual understanding.