Συμμετοχή στις Διεθνείς Συναντήσεις της ELSA International

vp.marketing ELSA Greece, Uncategorized, Νέα

Η ELSA Greece συμμετείχε δυναμικά στα online για πρώτη φορά International Area Meetings.

Στο Key Areas Meeting – KAM το οποίο επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο Pilsen της Τσεχίας (2-6 Σεπτεμβρίου), στο Supportive Areas Meeting – SAM το οποίο θα λάμβανε χώρα στην Θεσσαλονίκη (9-13 Σεπτεμβρίου) και στο International Presidents Meeting – IPM το οποίο θα πραγματοποιούνταν στο Κίεβο της Ουκρανίας (9-13 Σεπτεμβρίου) έδωσε δυναμικά το παρόν το δίκτυο της ELSA Greece με μία από τις μαζικότερες εθνικές αποστολές! Λόγω των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας του κορονοϊού και της έντονης φροντίδας του δικτύου της ELSA για την δημόσια υγεία και την προστασία των συμμετεχόντων, οι παραπάνω διεθνείς διοργανώσεις έλαβαν χώρα αποκλειστικά διαδικτυακώς. Έτσι συνεχίστηκε με επιτυχία η πρόοδος των μεγάλων συζητήσεων που αφορούν το Δίκτυο και δόθηκε μια σημαντική ευκαιρία για trainings, workshops και διεθνή αλληλεπίδραση.

ELSA Greece had a dynamic presence at the Online International Area Meetings.

ELSA Greece’s network was present and voting with one of the largest national delegations during the Key Areas Meeting – KAM which was to be held at Pilsen, Czech Republic (2-6 September), the Supporting Area Meeting – SAM which was to be held at Thessaloniki, Greece (9-13 September) and the International Presidents Meeting – IPM which was to be held at Kyiv, Ukraine (9-13 September). Due to the protective measures against the covid-19 pandemic and the intensive care of ELSA’s network for public health and participants’ protection, the meetings above were held online. This way, the progress of important discussions regarding the Network was successfully continued and a chance for fruitful trainings, workshops and international interaction was given.
#internationalmeetings #internationality #KAM #SAM #IPM