Έρευνα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυσή μας

vp.marketing ELSA Greece, Νέα

Στο πλαίσιο εορτασμού της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση της ELSA Greece, διοργανώνουμε την 1η έρευνα σε εθνικό επίπεδο με στόχο την αξιολόγηση της πορείας μας έως τώρα και την χάραξη νέας στρατηγικής με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας!

Η έρευνα θα απευθύνεται τόσο σε φοιτητές νομικής και νέους νομικούς που είναι η έχουν υπάρξει ενεργά μέλη του δικτύου όσο και σε όσους δεν έχουν αποτελέσει κομμάτι του.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα!