Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

vp.marketing ELSA Greece, Νέα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης η ELSA Greece προχώρησε στην εκπόνηση νομικής έρευνας με στόχο να αναδείξει τις κύριες εκφάνσεις και προβληματικές αυτού του θέματος .

Η Νομική Έρευνα εντάσσεται στην καμπάνια της ELSA Greece “Let the Human in you GRow”, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές νομικής και νέους νομικούς ως προς την κοινωνική ευθύνη που φέρουν.

Για να διαβάσετε την έρευνα: https://issuu.com/elsa_greece/docs/social_justice