Χορηγοί 6ου ΕΔΕΔ – Zepos & Yannopoulos Law Firm

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος, Χρυσό Χορηγό του 6ου ΕΔΕΔ, για την γενναιόδωρη χορηγία της.
Η δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος ιδρύθηκε το 1893 και αποτελεί μία από τις κορυφαίες και μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων νομικών και φορολογικών υπηρεσιών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
 We would like to wholeheartedly thank Zepos & Yannopoulos law firm, Golden Sponsor of the 6th NMCC fir its generous sponsorship.
Zepos & Yannopoulos is a Greek leading law firm and one of the oldest (in the country) established in 1893. Renowned for its long heritage, legal acumen and integrity Zepos & Yannopoulos has a strong international orientation which is echoed in its structure, standards and approach, ultimately attested in the  profile of its client base, rankings and network affiliations.