2o Kάλεσμα Directors ELSA Greece

vp.marketing ELSA Greece, Uncategorized, Νέα

Η νέα χρονιά έχει ξεκινήσει δυναμικά και η πρώτη ομάδα Ειδικών Συνεργατών της ELSA Greece είναι έτοιμη για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έρχονται. Λάβε μέρος στο δεύτερο κάλεσμα για την National Team και γίνε ενεργό μέρος της μεγαλύτερης ομάδας νέων νομικών στην Ελλάδα!

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες να αποκτήσουν εμπειρία και γνώσεις στους τομείς του ενδιαφέροντος τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες τους, να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας της ELSA σε εθνικό επίπεδο και να εμπλουτίσουν τις ακαδημαϊκές τους εμπειρίες, καλούνται να συμπληρώσουν εντός της παρακάτω προθεσμίας την ακόλουθη φόρμα υποβολής ενδιαφέροντος:
https://docs.google.com/…/1iPaYscZhGdkgHg1JoPadF6N3FI…/edit…

Ακολουθούν αναλυτικά οι θέσεις των Ειδικών Συνεργατών ανά τομέα:

1. Για τον τομέα του Προέδρου (Board Management, External Relations, Expansion – B.E.E.)

Ειδικοί Συνεργάτες Εξωτερικών Σχέσεων / Directorsfor External Relations (BEE)

Συνεπικουρούν τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και στην υλοποίηση
του πλάνου εξωτερικών σχέσεων της Εθνικής Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα, απασχολούνται με την αναζήτηση, διαχείριση και παγίωση συνεργασιών, την προετοιμασία προσεγγίσεων εξωτερικών συνεργατών, την ανεύρεση χορηγιών, την προβολή των υποστηρικτών και την προώθηση της εξωστρέφειας της ELSA Greece.
Οι επικοινωνιακές ικανότητες, η άνετη χρήση Η/Υ και κινητού, η υπευθυνότητα και η ευελιξία είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για αυτή τη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο, Παλαμιδά Γιώργο (@George Palamidas) στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: president@gr.elsa.org

2. Για τον τομέα της Γενικής Γραμματείας (Internal Management-IM)

Οι Ειδικοί/-ες Συνεργάτες/-ιδες συνεργάζονται με τη Γενική Γραμματέα σε θέματα εσωτερικής διαχείρισης, συντονισμού οργανωτικών ζητημάτων και δημιουργίας της National Trainers’ Pool (NTP). Επιπλέον, διαχειρίζονται και συμβάλλουν στην επικοινωνία με τα μέλη του Δικτύου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Βασικό άξονα της φετινής δράσης των Ειδικών Συνεργατών θα αποτελέσει η ενασχόληση με την εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού, ενώ, τέλος σημαντική θα είναι και η δράση τους στο συντονισμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ELSA Greece.

Οι επικοινωνιακές ικανότητες, η όρεξη για δοκιμή καινοτόμων μεθόδων και δράσεων, η ευελιξία, καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για αυτή τη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Γραμματέα, Σοφία Σδράλη, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: secgen@gr.elsa.org

3. Για τον τομέα του Ταμείου (Fundraising, Financial Management – FM)

Οι Ειδικοί/ές Συνεργάτες/-ιδες στον τομέα του Ταμείου συνεργάζονται με τον Ταμία στην αναζήτηση οικονομικών συνεργατών και στην οικονομική διαχείριση των δράσεων του δικτύου. Οι αρμοδιότητες της θέσης συμπεριλαμβάνουν τη χάραξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού του δικτύου συνεπικουρώντας τον Ταμία, την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για τις δράσεις του δικτύου (χορηγιών ή grants), τη αναζήτηση προμηθευτών, τη διαχείριση της τακτικής επικοινωνία με χορηγούς και προμηθευτές, την τήρηση του αρχείου του Ταμείου και την τακτική καταγραφή των οικονομικών στοιχείων. Αναγκαίες αρετές είναι η οργανωτικότητα και η ταχύτητα στην διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων, η συνεργατικότητα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η εξοικείωση με τη χρήση βασικών ψηφιακών εργαλείων (Gmail, Excel, Word κ.λπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ταμία, Νικόλαο Σουρή, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: treasurer@gr.elsa.org

4. Για τον τομέα του Marketing (MKT)

Οι Ειδικοί/-ές Συνεργάτες/-ιδες στον τομέα του Marketing συνεπικουρούν την Αντιπρόεδρο MKT στην προώθηση κάθε δράσης και καμπάνιας του σωματείου. Σε διαρκή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με όλους τους τομείς αλλά και τα τοπικά σωματεία, βοηθούν στο σχεδιασμό προωθητικού πλάνου και υλικού για τα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό την καλύτερη δυνατή προβολή του συνόλου των δραστηριοτήτων του δικτύου. Φροντίζουν από κοινού με την Αντιπρόεδρο Marketing για τη συνεχή ανανέωση της ιστοσελίδας και των sociall media του σωματείου, παράλληλα με την επικοινωνία με τα τοπικά σωματεία και εξωτερικούς συνεργάτες για τη σωστή αλληλοπροώθηση δράσεων.
Σημαντικές δεξιότητες κρίνονται η επινοητικότητα, η συνέπεια, η οργανωτικότητα και η προθυμία για διάθεση αρκετού ελεύθερου χρόνου. Επικοινωνιακές δεξιότητες, ευελιξία στη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και μεγάλη εξοικείωση με τα social media είναι αναγκαία επίσης χαρακτηριστικά του/της υποψηφίου. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η γνώση χρήσης Adobe Photoshop CC, Adobe Premiere Pro και γενικότερα η εξοικείωση με προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και βίντεο, καθώς και η κατοχή φωτογραφικού εξοπλισμού. Ωστόσο αυτά δεν κρίνονται απαραίτητα καθώς θα διενεργηθούν trainings για τη χρήση τους με σκοπό τη δημιουργία πρωτότυπου προωθητικού υλικού σύμφωνα με το Corporate Identity της ELSA.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αντιπρόεδρο Marketing, Θωμαΐς Νταφούλη, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: marketing@gr.elsa.org

5. Για τον τομέα των Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων (Academic Activities – AA)

Ειδικός Συνεργάτης Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ)

Ο Ειδικός Συνεργάτης Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης είναι υπεύθυνος για τα οργανωτικά
ζητήματα του Διαγωνισμού, σε όλα τα στάδια διοργάνωσης και, κυρίως, στην επιμέλεια της προφορικής
διαδικασίας. Στις αρμοδιότητές του είναι η επικοινωνία με τις ομάδες, τους Τοπικούς Συντονιστές
Ακαδημαϊκών Διαγωνισμών, αλλά και ο Συντονισμός της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων, Αλέξανδρο Αβράμη, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: academicactivities@gr.elsa.org

6. Για τον τομέα Σεμιναρίων & Συνεδρίων (Seminars & Conferences – S&C)

Ειδικός Συνεργάτης Σεμιναρίων & Συνεδρίων (Director for S&C)

Αναλαμβάνει από κοινού με τον Αντιπρόεδρο S&C τον σχεδιασμό, την διοργάνωση και εκπόνηση Συνεδρίων, καθώς και Web Conferences και Webinars από την ELSA Greece τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, συνεπικουρεί στον συντονισμό των ELSA Delegations αλλά και των Webinars στο ελληνικό δίκτυο. Ουσιώδη προαπαιτούμενα αποτελούν η διάθεση για εργασία, υπευθυνότητα, προγραμματισμός, επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα διάθεσης χρόνου. Τέλος, η καλή γνώση και χρήση της αγγλικής
γλώσσας καθώς και η χρήση του Η/Υ κρίνονται απαραίτητες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο Σεμιναρίων και Συνεδρίων, Παύλο Κλάγκο, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: seminarsconferences@gr.elsa.org

7. Για τον τομέα του Προγράμματος Ανταλλαγής Ασκούμενων Φοιτητών – Student Trainee Exchange Programme (STEP)

Οι Ειδικοί/-ες Συνεργάτες/-ιδες συνεπικουρούν την Αντιπρόεδρο STEP στη διεκπεραίωση των εργασιών της. Πιο αναλυτικά, τη βοηθούν τόσο στη γενικότερη οργάνωση του τομέα, όσο και επιμέρους στην προσέγγιση πιθανών παρόχων πρακτικής άσκησης (job hunting), την προσέλκυση ασκούμενων φοιτητών (student hunting), την υποδοχή ξένων ασκουμένων (reception), αλλά και το νεοσύστατο πρότζεκτ της ELSA Greece (LInC).
Ο επαγγελματισμός, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η συνέπεια και η γνώση χρήσης Η/Υ κρίνονται απαραίτητα για τη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αντιπρόεδρο STEP, Μαρία
Αγγελοπούλου (Μαρία Αγγελοπούλου) στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: step@gr.elsa.org

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 μ.μ. (EEST). Ακόμη, με την αίτησή σας μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία θέσεις.
*Η ELSA Greece διατηρεί το δικαίωμα να μην διορίσει κανένα υποψήφιο για κάποια από τις παραπάνω θέσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή βοήθεια.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ELSA Greece 2020/2021,
Γιώργος, Σοφία, Νίκος, Θωμαΐς, Αλέξανδρος, Παύλος, Μαρία