Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη 2ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης

vp.marketing ELSA Greece, Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης

Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του 2ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης, κα. Έλενα Κολτσάκη!

Η κα. Έλενα Κολτσάκη είναι Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς. Είναι Academic Director του MSc in Business for Lawyers και Affiliate Professor in Mediation and Negotiations Management του ALBA Graduate Business School. Έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 2000 διαμεσολαβητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διετέλεσε τακτικό Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2014-2017) καθώς και της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Aναθεώρηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης (2017-2018). Είναι μέλος του International Advisory Board on Mediation at the Office of the Ombudsman for United Nations Funds and Programmes (USA) και President Elect της International Academy of Dispute Resolution (INADR, Chicago).