Χορηγοί 6ου ΕΔΕΔ – Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C.

vp.marketing ELSA Greece, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόθερμα τη Δικηγορική εταιρεία Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C,  Bronze χορηγό του 6ου ΕΔΕΔ για την ευγενική χορηγία της.
Η Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C., μία από τις κορυφαίες εταιρείες επιχειρηματικού δικαίου στην Ελλάδα, παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. Ένα πλήρες επιχειρηματικό δικηγορικό γραφείο, οργανωμένο σε ομάδες εξειδικευμένων επαγγελματιών, η Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C,  έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1930 στην Δικηγορική Εταιρεία “Simitis”, εξισορροπώντας κατάλληλα τη μακρόχρονη εμπειρία με μια νέα προσέγγιση στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και νομικό περιβάλλον.
Η δέσμευσή του για αριστεία, εξατομικευμένη και προληπτική εξυπηρέτηση, παγκόσμια προοπτική και μοναδική διορατικότητα, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των ποιοτικών υπηρεσιών και σταθερών συμβουλών που προστατεύουν τους πελάτες της και ενισχύουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
We would like to wholeheartedly thank Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. , Bronze Sponsor of the 6th NMCC for its generous sponsorship.
Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C., one of the leading business law firms in Greece, provides a wide range of specialized legal services to both domestic and international clients.
A full-service business law firm, organized in specialist practice groups, Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C. traces its origins in the 1930s to the “Simitis Law Firm”, aptly balancing the long-standing expertise with a fresh approach to the constantly changing business and legal environment.
Its commitment to excellence, personalized and proactive service, global perspective and unique insight, constitute the backbone of its quality services and solid advice that shield its clients and enhance their business activity.